Open dag 20. august 2022
Reidun Hedetoft (95) fortel engasjert frå starten av Hogganvik Landsby til Kjell og Guri Ravatn. FOTO: NILS TOKHEIM FOTO: Nils Tokheim

Tilbake der det starta