Alle naudetatane har rykt ut til ulykka nokre kilometer aust for Etne sentrum. Foto: Anita Haugland
Frå ei tidlegare ulykke nær Stordalsvatnet. Arkivfoto: Anita Haugland

Trafikkuhell ved Stordalsvatnet