32 frivillige organisasjonar frå Etne og Vindafjord har søkt om straumstøtte.
Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB / NPK
32 frivillige organisasjonar frå Etne og Vindafjord har søkt om straumstøtte. Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB / NPK

32 lag har søkt stønad