Gruppeleiar Jan Idar Haugen (Sp) meiner det er tilfredsstillande med utvida vegskulder mellom Strand i Sandeid og til den nye tunnelen som er planlagt mellom Sandeid og Vikedal. For vel tre månader la han fram eit forslag om samanhengande gang- og sykkelveg mellom dei to tettstadene. 
Arkivfoto: Jon Edvardsen
Gruppeleiar Jan Idar Haugen (Sp) meiner det er tilfredsstillande med utvida vegskulder mellom Strand i Sandeid og til den nye tunnelen som er planlagt mellom Sandeid og Vikedal. For vel tre månader la han fram eit forslag om samanhengande gang- og sykkelveg mellom dei to tettstadene. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Har ofra mjuke trafikantar