Mange vil nok stenga ned hytta for å spara straum i vinter, men røyrleggar Knut Inge Haraldseid anbefaler å uansett ha grunnvarme på.
Foto: Heidi Berakvam
Mange vil nok stenga ned hytta for å spara straum i vinter, men røyrleggar Knut Inge Haraldseid anbefaler å uansett ha grunnvarme på. Foto: Heidi Berakvam

Kan bli dyrt å stenga hytta