64-22-Mimir-Kristjansson-bredde

«Mamma er trygda» – Årets bok i «Heile Rogaland les»