Ordførar Ole Johan Vierdal (Sp) meiner han kan punktere debatten om skulane i Vindafjord dersom han meiner noko om saka i dag. Han vil stort sett ikkje seie noko konkret om saka. 
Foto: Jon Edvardsen
Ole Johan Vierdal (Sp) Ordførar i Vindafjord

Prosjektstilling til frivillige miljøtiltak