Lars Kjetil Flesland har målestasjonen ståande på eigedommen sin. Heile elleve gonger i år har målestasjonen plassert Etne på temperaturtoppen i Etne. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Lars Kjetil Flesland har målestasjonen ståande på eigedommen sin. Heile elleve gonger i år har målestasjonen plassert Etne på temperaturtoppen i Etne. Foto: Grethe Hopland Ravn

Set pris på støttande naboskap