Travle tider hos Fatland Ølen. Slakterileiar Audun Stople (t.v.) og dagleg leiar Svein Fatland er svært nøgd med kvaliteten av årets lam. 
Foto: Irene Mæland Haraldsen
Travle tider hos Fatland Ølen. Slakterileiar Audun Stople (t.v.) og dagleg leiar Svein Fatland er svært nøgd med kvaliteten av årets lam. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Travle tider ved slaktebenken