Gull-Ole er vêren som no har hamna på Staur seminstasjon. Jon Sævareid er pensjonert bonde, og far til Ole Sævareid. 
Foto: Privat
Gull-Ole er vêren som no har hamna på Staur seminstasjon. Jon Sævareid er pensjonert bonde, og far til Ole Sævareid. Foto: Privat

Vêrlam på noregstoppen