Kommunalsjef Sigurd Gjerdevik vil ikkje kommentere tilsynet med Nav før den endelege rapporten frå Statsforvaltaren i Rogaland er klar. Utkastet til rapport meiner barna sine behov ikkje er kartlagt godt nok når familiar søkjer om økonomisk støtte. Arkivfoto: Jon Edvardsen
Kommunalsjef Sigurd Gjerdevik vil ikkje kommentere tilsynet med Nav før den endelege rapporten frå Statsforvaltaren i Rogaland er klar. Utkastet til rapport meiner barna sine behov ikkje er kartlagt godt nok når familiar søkjer om økonomisk støtte. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Få spor av barnas behov

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!