Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen (t.v.) og ordførar Ole Johan Vierdal på veg ut frå rettssalen i ei pause i hovudforhandlingane i rettsaka mot KLP. No har retten kome til at kommuneleiinga må ta noko av skulda for at Vindafjordhallen brann ned.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen (t.v.) fekk klarsignal frå ordførar Ole Johan Vierdal og resten av formannskapet til å gå vidare med avviklinga av Vindafjord Tomteselskap. ARKIVFOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Går vidare med avvikling