Nedgang i aktiviteten rundt oppføring av nye einebustader.
For tida er desse tre husa på Balahaugen i Sandeid under oppføring. FOTO: NILS TOKHEIM FOTO: Nils Tokheim

Lågare etterspurnad etter nybygg

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!