Det blir meir og meir støy frå E-134 i takt med trafikkauken og fleire bilar.
I underkant av 5000 køyretøy passerer her i døgeret. Linda Arnøy (f.v.), Kristine Dommersnes og Peder Lothe veit alt støyen det gir. FOTO: NILS TOKHEIM FOTO: Nils Tokheim

Etterlyser tiltak mot støy frå E134