Har protestert. Larsebu er gebyrpliktig, fastslår HIM sjølv om eigaren tar med seg bosset ned frå fjellet og legg det i dunken heime på Markhus.
Arkivfoto: Arne Frøkedal
Har protestert. Larsebu er gebyrpliktig, fastslår HIM sjølv om eigaren tar med seg bosset ned frå fjellet og legg det i dunken heime på Markhus. Arkivfoto: Arne Frøkedal

Føler seg urettferdig behandla av HIM