Sjøperlo. Det nye senteret for kultur og læring i Ølen står klar for offisiell opning laurdag.
Foto: Irene Mæland Haraldsen

Her ved Sjøperlo blir det førehandsrøysting framover.
Arkivfoto
Sjøperlo i Ølen. Akrivfoto

Slektsforsking på Vindafjord bibliotek