Lundeneset vidaregåande skule og Haugaland brann og redning har kontrollert nedbrenning av eit eldre hus på området som skulen har kjøpt. På biletet kjølar Morten Svandal ned omgjevnadane.   FOTO: NILS TOKHEIM
Illustrasjonsfoto. ARKIVFOTO: NILS TOKHEIM

Brenn ned bygning