Johannes Holten Leifsen finn varierande grad av manglar på rundt halvparten av bilane som er inne til EU-kontroll.
Foto: Irene Mæland Haraldsen
Johannes Holten Leifsen finn varierande grad av manglar på rundt halvparten av bilane som er inne til EU-kontroll. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Halvparten fekk manglar