Raunesbasen til AF har fått utvida tillaging som gjer at dei kan handtera dei største skip og installasjonar i verda.
MS «Jahre Viking» er det største skipet som er bygd i verda. Det var på verdas hav mellom 1979 og 2010. Skipet på 458 meter ville ha kunne blitt handtert på Raunes om det hadde fått eit lengre liv. Foto: Fotoflite

Har fått ja til å hogga opp verdas største

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!