Åsmund Kalstveit (Sp).
Åsmund Kalstveit var den første leiaren i Aksjon Skjoldafjord. Arkivfoto

Legg ned etter 27 års dvale