Korona hindrar Statnett søkjer om å byggja ny kraftleidning frå Blåfalli til Gismarvik.
Illustrasjonsfoto: Statnett
Statnett konkluderer med at straum i daglinje er er mykje rimelegare enn sjøkabel. Illustrasjonsfoto: Statnett

NVE: Ja til bygging av kraftleidning i luftspenn via Etne og Vindafjord

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!