Elevar frå Ølen vgs. på ekskursjon til maskinentreprenørane på Knapphus.
Det var tendensar til kø for å prøva simulatoren MEF hadde med seg. Her er det Thaenthai Heikkinen frå Ølen sin tur. FOTO: NILS TOKHEIM FOTO: Nils Tokheim

Rekruttering til attraktiv bransje