Harald Grindheim som fekk i oppdrag frå myndigheitene å leia operasjonen i Tyrkia, blei med det sjef for den norske styrken som er knytt til det norske Hercules-bidraget.
Alle foto: Onar Digernes Aase/Forsvaret
Harald Grindheim som fekk i oppdrag frå myndigheitene å leia operasjonen i Tyrkia, blei med det sjef for den norske styrken som er knytt til det norske Hercules-bidraget. Alle foto: Onar Digernes Aase/Forsvaret

Sjef for den norske styrken i Tyrkia