Elin Mæland er sterk motstandar av alle formar for vindkraft i Noreg. Ho håpar det ikkje blir noko av planane på Dommersnes. 
Foto: Svein-Erik Larsen
Elin Mæland er sterk motstandar av alle formar for vindkraft i Noreg. Ho håpar det ikkje blir noko av planane på Dommersnes. Foto: Svein-Erik Larsen

Skremt av entusiasmen