Jan Idar Haugen (f.v.), landbruks- og matminister Sandra Borch, leiar i Norsk bonde og småbrukarlag, Tor Jacob Solberg, leiar i Norges bondelag, Bjørn Gimming, og Hanne Lundal deltok i ein paneldebatt om landbruk. Foto: Svein-Erik Larsen
Jan Idar Haugen (f.v.), dåverande landbruks- og matminister Sandra Borch, leiar i Norsk bonde og småbrukarlag, Tor Jacob Solberg, leiar i Norges bondelag, Bjørn Gimming, og Hanne Lundal deltok i ein paneldebatt om landbruk under fjorårets arrangement i Ølen. Arkivfoto: Svein-Erik Larsen

Utfordra om situasjonen for bønder