Etnebuen Kristoffer Aardal Teigland er prosjektleiar for ei rekkje prosjekt i Vindafjord etter omorganisering der Rogaland fylkeskommune har overtatt plan og utbygging frå Statens vegvesen. Først ut kan bli miljøgate i Vikedal. 
Foto: Jon Edvardsen
Styreleiar i Havn velforeining, Kristoffer Aardal Teigland fekk medhald av tingretten i ei midlertidig avgjerd om at Aage Vee skulle opna vassverket for abonnentane sine igjen.

Vann fram i tingretten – no blir vatnet skrudd på igjen