Fylkesutvalet i Vestland meiner fylket framover må ta større ansvar for vår eigen mattryggleik gjennom å nytte og utvikle dei ressursane vi har for matproduksjon og auke eiga sjølvforsyning. Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB / NPK
Fylkesutvalet i Vestland meiner fylket framover må ta større ansvar for vår eigen mattryggleik gjennom å nytte og utvikle dei ressursane vi har for matproduksjon og auke eiga sjølvforsyning. Illustrasjonsfoto: Terje Bendiksby / NTB / NPK

Vestland vil bli meir sjølvforsynte med mat