Vestlandsrådet består av fylkesordførarane i Vestland, Møre og Romsdal og Rogaland. Frå venstre Jon Askeland (Vestland), Marianne Chesak (Rogaland) og Like Matmosø Hoem (Møre og Romsdal). Foto: Rune Haugsdal / Vestland fylkeskommune.
Vestlandsrådet består av fylkesordførarane i Vestland, Møre og Romsdal og Rogaland. Frå venstre Jon Askeland (Vestland), Marianne Chesak (Rogaland) og Like Matmosø Hoem (Møre og Romsdal). Foto: Rune Haugsdal / Vestland fylkeskommune.

Vestlandsrådet krev meir vegpengar frå staten