Ordførar Ole Johan Vierdal (midten) vil bruke kommunen sin store skog- og landbrukskapasitet til å gi vi varme til Vats. Foto: Svein-Erik Larsen
Ordførar Ole Johan Vierdal (midten) vil bruke kommunen sin store skog- og landbrukskapasitet til å gi vi varme til Vats. Foto: Svein-Erik Larsen

Vil satse på flisfyring