Det var god stemning då næringsminster Jan Christian Vestre fekk omvising i Løkjelsvatn kraftverk sist haust. Her med Pablo Barrera, konsernsjef i Haugaland Kraft (t.v.) og andministrerande direktør i SKL, John Martin Mjånes. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Det var god stemning då næringsminster Jan Christian Vestre fekk omvising i Løkjelsvatn kraftverk sist haust. Her med Pablo Barrera, konsernsjef i Haugaland Kraft (t.v.) og andministrerande direktør i SKL, John Martin Mjånes. Foto: Grethe Hopland Ravn

Ville sjå anlegget i Litledalen