Denne bustadmodulen kan bli herrelaus når buet etter konkursramma Eide Marine Services er gjort opp. Selskapet har hatt leigekontrakt med Vindafjord kommune i snart ti år om plassering av modulen på industriområdet Dommersnes i Vikebygd. Foto: Jon Edvardsen
Kommunedirektør Yngve Folven Bergesen vil fjerne denne bustadmodulen på Dommersnes. Bilete er frå 2015. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Bustadmodul blir fjerna