Det er framleis trong for at lokalavisa seier frå når noko bør påpeikast i kommunen og lokalsamfunna, skriv lesarbrev-forfatteren.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Det er framleis trong for at lokalavisa seier frå når noko bør påpeikast i kommunen og lokalsamfunna, skriv lesarbrev-forfatteren. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN

Kjært er minnet