Mari Hjemdal er nå kommunikasjonsrådgjevar i DigiVestland. Ho var i Etne for å informera om samarbeidet kommunen nå er ein del av.
Monica Nesheim i Etne kommune og Simen Soltvedt frå DigiVestland gir kvarandre handa som symbol på at samarbeidet har starta. FOTO: NILS TOKHEIM

— Dette er å hengja med i tida