Myhre`s Klær flyttar frå Etne til Ølen.
Hildegunn Wreim Myhre har ikkje så stort areal i butikken i Etne, men mykje kler. Det krev ein logistikk basert på at ho veit akkurat kor ho har ting. FOTO: NILS TOKHEIM

Flyttar butikken