Karin Østbø plukka ut eit brannsløkkingsapparat, mens ektemannen stod i den lange køen på opningsdagen av Mekk i Ølen. Foto: Svein-Erik Larsen
Karin Østbø plukka ut eit brannsløkkingsapparat, mens ektemannen stod i den lange køen på opningsdagen av Mekk i Ølen. Foto: Svein-Erik Larsen

Glade for å sleppe bytur