er leiar av HLF Grannelag som organiserer dei høyrselshemma i Etne og Vindafjord.  FOTO: NILS TOKHEIM
Victor Carlsen jr.

Høyrselshemma føler på utanforskap