Overingeniør for forvaltning i Statens vegvesen, Ingrid Dahl, var med å undersøkte staden der Cecilie Hegge Gundersen omkom. Foto: Svein-Erik Larsen
Overingeniør for forvaltning i Statens vegvesen, Ingrid Dahl, var med å undersøkte staden der Cecilie Hegge Gundersen omkom. Foto: Svein-Erik Larsen

Kartlegg ulykkesstaden