Hjellens notbøteri i Spjelkavik i Møre og Romsdal er det største nothenget i landet i dag. Anlegget er freda og sett i stand på ein antikvarisk måte. Foto: Ragnar H. Albertsen
Hjellens notbøteri i Spjelkavik i Møre og Romsdal er det største nothenget i landet i dag. Anlegget er freda og sett i stand på ein antikvarisk måte. Foto: Ragnar H. Albertsen

«Kystens katedralar» – praktanlegg og historieforteljarar