Einingsleiar for areal og forvaltning, Thomas Vestbø, gav ei oppdatering på fleire prosjekt i formannskapet. Foto: Svein-Erik Larsen
Einingsleiar Thomas Vestbø for areal og forvaltning har jamn dialog med inititativ med initiativtakarane. Her frå ein av sine rundar med informasjon om planprosessar under eit tidlegare formannskapsmøte. Arkivfoto: Svein-Erik Larsen

Møte om brannsikkerheit