Stillstand i arbeidet med gang- og sykkelbru over Sørelva på E134.

Det er ferdig fundamentert for at den prefabrikerte brua kan monterast.
Illustrasjonsfoto. FOTO: Nils Tokheim

Opprydding langs elva