Berit Landgraff (88) på Furuheim sykehjem har dagleg kontakt med Bella (12). Foto: Eli Strand NPK
Berit Landgraff (88) på Furuheim sykehjem har dagleg kontakt med Bella (12). Foto: Eli Strand NPK

Populært med dyr på alders- og sjukeheimar