Bremnes Seashore har fått lov til å frakta 3000 lass med jord- og steinmasse før utbetring av avkøyringa Vikevegen/Trovågvegen.
Elisabet Trovåg og ektemannen Alfred Trovåg fortel her under synfaringa om deira frykt for at ei ulykke skal skje fordi kommunen ikkje har lytta til råd frå andre. FOTO: NILS TOKHEIM

Skjønar ikkje kommunen

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!