Ingemund Berge skal gå Etnefjellsturen og Dyrskarsrennet.
Ingemund Berge skal dei neste vekene gå både Etnefjellturen og Dyrskarrennet. FOTO: NILS TOKHEIM

Sprek på alle vis