Leiar i Stortingets justiskomité, Per-Willy Amundsen (Frp), er veldig kritisk til at det er fleirtal for å godta regjeringas forslag om endringar i Politiregisterlova. Endringane vil gi PST moglegheit til å overvake, lagre og analysere alt som skjer på det opne internettet i Norge. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK
Leiar i Stortingets justiskomité, Per-Willy Amundsen (Frp), er veldig kritisk til at det er fleirtal for å godta regjeringas forslag om endringar i Politiregisterlova. Endringane vil gi PST moglegheit til å overvake, lagre og analysere alt som skjer på det opne internettet i Norge. Arkivfoto: Håkon Mosvold Larsen / NTB / NPK

Stortinget seier ja til masseovervaking