Gunn Margareth Lassesen er direktør for kommunikason og kundetenester i Haugaland Kraft.
FOTO: HAUGALAND KRAFT
Gunn Margareth Lassesen, direktør for kommunikasjon & kundetenester i Haugaland Kraft, melder om at selskapet ikkje vil innføre nye nettleige i januar. 
Foto: Haugaland Kraft
Gunn Margareth Lassesen, direktør for kommunikasjon og kundetenester i Haugaland Kraft. Foto: Haugaland Kraft

Straumbrot i Vindafjord