Avtroppande og påtroppande redaktør i Grannar. Arne Frøkedal overlet stafettpinnen til Torstein Nymoen 1. mars, og blir med som journalist fram til påske. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Avtroppande og påtroppande redaktør i Grannar. Arne Frøkedal overlet stafettpinnen til Torstein Nymoen 1. mars, og blir med som journalist fram til påske. Foto: Grethe Hopland Ravn

Vil halda på Grannar sin sterke posisjon