Merking av 50 laks i Etne-elva for å kartlegg laksens vandringar.
Her har faggruppeleiar Kevin A. Glover og ingeniør Kaja A. Fjeldheim fanga ein vinterstøing som vil gi viktig informasjon til forskninga dersom han overlever i havet og kjem tilbake. Foto: Øystein Skaala

Forskarar på fisketokt

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!