Det var ved ei verksemd på Knapphus at nokre filler sjølvtente.
FOTO: IRENE MÆLAND HARALDSEN
Det var ved ei verksemd på Knapphus at nokre filler sjølvtente. FOTO: IRENE MÆLAND HARALDSEN

Branntillaup i industribygg