Brann- og redningsøvelse i Ølen 10. september 2022

Lene Olsen (f.v.) frå Sauda og Thor Henning Mæland fra Bokn går inn i det røykfylte huset.
Varsling om bål gjer at brannvesenet slepp å rykke ut. Her er Lene Olsen (f.v.) og Thor Henning Mæland under ei brann og redningsøving i Ølen 10. september 2022. FOTO: Nils Tokheim

Brannvesenet rosar folk