Sluttføringa av miljøgata i Vikedal.
Dag Inge Nordtveit (t.v.) frå Vats og Magne Tendal Samland frå Skånevik er maskinkøyrarar til vanleg, men å montera flatpakka busskur får dei òg til. FOTO: NILS TOKHEIM

Ny miljøgate tar form